Wróć

Licencja radiooperatora SRC Poznań lub Marki k. Warszawy

Kategoria: Licencje SRC
+
Cena brutto: 550,00 (w tym VAT: 102,85 )

Opis szkolenia

5-godzinne szkolenie praktyczne z posługiwania się radiotelefonem morskim VHF z DSC.

Cele: zapoznać z Ogólnoświatowym Morskim Systemem Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Bezpieczeństwa (GMDSS-Global Maritime Distress and Safety System), zapamiętać jak posługiwać się EPIRB i SART, nauczyć rozmów rutynowych przez radiotelefon VHF, nauczyć nadawać głosowo i przez DSC komunikaty: distress (w niebezpieczeństwie), urgency (pilny), safety (dla bezpieczeństwa innych), nauczyć się odwoływać pomyłkowo nadany komunikat distress, uzyskać certyfikat kompetencji SRC ISSA, przygotować do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.


Przygotowanie teoretyczne na podstawie:

  • naszego skryptu wysyłanego mailem,
  • bazy pytań testowych – dla osób zdających egzamin w UKE
  • wykładu i konsultacji z instruktorem na szkoleniu praktycznym.

 

Uprawnienia

Licencja radiooperatora SRC uprawnia do posługiwania się jachtowym radiotelefonem morskim VHF z DSC i innymi urządzeniami GMDSS w obszarze morza A1, na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS (jednostki turystyczne, rekreacyjne, sportowe).


Wymagania

- skończone 16 lat.


Cena: 550zł za: materiały, szkolenie, egzamin, procedowanie wniosku, wydanie certyfikatu radiooperatora SRC ISSA.


UWAGA: Od razu po szkoleniu organizujemy prosty egzamin z posługiwania się radiotelefonem na certyfikat kompetencji SRC ISSA – niestety nie jest uznawany przez UKE przy rejestracji własnego radiotelefonu na własnym jachcie, ale uznawany przez firmy czarterowe przy czarterze jachtu i instytucje administracji morskiej w wielu krajach na świecie. Szkolenie przygotowuje także do egzaminu na polską licencję w UKE. Osoby, które chcą zdawać na polską licencję zapisują się na egzamin przez stronę internetową UKE, wybierając dogodny termin.