Wróć

Licencja radiooperatora SRC u klienta w domu (lokalizacja: cała Polska)

Kategoria: Licencje SRC
+
Cena brutto: 650,00 (w tym VAT: 121,54 )

Opis szkolenia

5-godzinne szkolenie praktyczne z posługiwania się radiotelefonem morskim VHF z DSC prowadzone u klienta w domu.

Cele: zapoznać z Ogólnoświatowym Morskim Systemem Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Bezpieczeństwa (GMDSS-Global Maritime Distress and Safety System), zapamiętać jak posługiwać się EPIRB i SART, nauczyć rozmów rutynowych przez radiotelefon VHF, nauczyć nadawać głosowo i przez DSC komunikaty: distress (w niebezpieczeństwie), urgency (pilne), safety (dla bezpieczeństwa innych), nauczyć się odwoływać pomyłkowo nadany komunikat distress, uzyskać certyfikat kompetencji SRC ISSA, przygotować do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.


Przygotowanie teoretyczne na podstawie:

  • naszego skryptu wysyłanego mailem,
  • bazy pytań testowych – dla osób zdających egzamin w UKE
  • wykładu i konsultacji z instruktorem na szkoleniu praktycznym.


Uprawnienia: licencja radiooperatora SRC uprawnia do posługiwania się jachtowym radiotelefonem morskim VHF z DSC i innymi urządzeniami GMDSS na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS.


Wymagania

  • skończone 16 lat,
  • w szkoleniu muszą wziąć udział minimum 2 osoby.


Cena: 650zł od osoby za: dojazd, materiały szkoleniowe, szkolenie, egzamin, procedowanie wniosku, wydanie certyfikatu SRC ISSA lub polskiej licencji SRC po zdanym egzaminie w UKE.


UWAGA 1: Termin i miejsce szkolenia należy uzgodnić telefonicznie: 602609829.

UWAGA 2: Od razu po szkoleniu organizujemy prosty egzamin z posługiwania się radiotelefonem na certyfikat kompetencji SRC ISSA – niestety nie jest uznawany przez UKE przy rejestracji własnego radiotelefonu na własnym jachcie, ale uznawany przez firmy czarterowe przy czarterze jachtu i instytucje administracji morskiej w wielu krajach na świecie. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na polską licencję w UKE. Osoby, które chcą zdawać na polską licencję zapisujemy na egzamin w wybranym przez nie terminie w delegaturze UKE.