OPINIA Z REJSU – CZYLI DOKUMENTOWANIE STAŻU MORSKIEGO

 

Opinię z rejsu powinna wystawić osoba prowadząca rejs (kapitan, skipper, kierownik statku – czy jak go tam jeszcze nazywamy) osobie, która w rejsie brała udział (członkowi załogi).

Opinię taką można wystawić odręcznie na kartce – nie musi być drukowana. By jednak nie budziła zastrzeżeń, co do jej wiarygodności powinna zawierać 4 grupy/kategorie istotnych informacji:

  1. Dane osoby, której dotyczy opinia (członka załogi), np. imię nazwisko, nr patentu, nr telefonu.
  2. Dane jachtu1, na którym rejs się odbył, pozwalające na jego identyfikację, np. typ jachtu, nazwa, nr rejestracyjny, długość, moc silnika.
  3. Dane dotyczące samego rejsu, np.: port rozpoczęcia, port zakończenia, porty odwiedzone w czasie rejsu, długość trwania rejsu, przebyta odległość w trakcie rejsu i najważniejsze: ilość wypływanych godzin2 w czasie rejsu.
  4. Dane osoby wystawiającej opinię (kapitana, skippera), która prowadziła jacht, np. imię nazwisko, nr patentu, nr telefonu.

Opinia powinna być czytelnie podpisana przez osobę, która ją wystawiła, ewentualnie być zaparafowana jeżeli przybito na niej pieczęć z imieniem i nazwiskiem, lub wydrukowano imię i nazwisko tej osoby.
W załączeniu wzory opinii:
- stosowana przez kochamżagle.pl
- zalecana przez PZŻ,
- zalecana przez PZMiNW,