KARTA REJSU – CZYLI DOKUMENTOWANIE STAŻU MORSKIEGO

karta

Kartę rejsu wystawia sam sobie kapitan/skipper prowadzący dany rejs. Dokument ten poświadcza godziny wypływane na morzu przez niego w tym rejsie.
Kartę rejsu można wystawić odręcznie na kartce – nie musi być drukowana. By jednak nie budziła zastrzeżeń, co do jej wiarygodności powinna zawierać 4 grupy/kategorie istotnych informacji:

  1. Dane osoby, której dotyczy (kapitana/skippera, kierownika statku), np. imię nazwisko, nr patentu, nr telefonu.
  2. Dane jachtu1, na którym rejs się odbył, pozwalające na jego identyfikację, np. typ jachtu, nazwa, nr rejestracyjny, długość, moc silnika.
  3. Dane dotyczące samego rejsu, np.: port rozpoczęcia, port zakończenia, porty odwiedzone w czasie rejsu, skład załogi (imiona i nazwiska), długość trwania rejsu, przebyta odległość w trakcie rejsu i najważniejsze: ilość wypływanych godzin2 w czasie rejsu.
  4. Dane armatora lub firmy czarterowej lub właściciela, np. nazwa lub imię nazwisko, adres, nr telefonu.

Karta rejsu powinna być czytelnie podpisana przez osobę, która ją sobie wystawiła, ewentualnie być zaparafowana jeżeli przybito na niej pieczęć z imieniem i nazwiskiem, lub wydrukowano imię i nazwisko tej osoby.

Musi być też podpisana przez armatora lub osobę z firmy czarterowej lub właściciela.

Prawdę mówiąc kapitan prowadzący dany rejs na jego koniec ma trochę papierkowej roboty. Musi wystawić każdemu z członków załogi opinie z rejsu, a sobie kartę rejsu, którą po wypełnieniu powinien przedłożyć w biurze firmy czarterowej lub właścicielowi do opieczętowania i podpisania.

W załączeniu wzory kart rejsu:
- stosowana przez kochamżagle.pl
- zalecana przez PZŻ,
- zalecana przez PZMiNW,