Kategorie
Wróć

Licencja Radiooperatora SRC u klienta (lokalizacja: cała Polska)

Samochód w ilości magazynowej Produkt jest w magazynie
Kategoria: Licencje SRC
Zapytaj o produkt

Opis szkolenia

6-godzinne szkolenie praktyczne z posługiwania się radiotelefonem morskim VHF z DSC prowadzone u klienta. Cele: zapoznać z GMDSS, zapamiętać jak posługiwać się EPIRB i SART, nauczyć rozmów rutynowych przez radiotelefon VHF, nauczyć nadawać głosowo i przez DSC komunikaty: distress, urgency, safety, nauczyć się odwoływać pomyłkowo nadany komunikat distress, przygotować do egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.


Przygotowanie teoretyczne na podstawie:

  • naszego skryptu wysyłanego mailem,
  • bazy pytań testowych – dla osób zdających egzamin w UKE
  • wykładu i konsultacji z instruktorem na szkoleniu praktycznym.


Uprawnienia: licencja radiooperatora SRC uprawnia do posługiwania się jachtowym radiotelefonem morskim VHF z DSC i innymi urządzeniami GMDSS na statkach niepodlegających Konwencji SOLAS.


Wymagania

  • skończone 16 lat,
  • w szkoleniu muszą wziąć udział minimum 2 osoby.


Cena: 650 zł za dojazd, szkolenie, egzamin, procedowanie wniosku, wydanie certyfikatu/licencji.


UWAGA: Od razu po szkoleniu organizujemy prosty egzamin z posługiwania się radiotelefonem na certyfikat kompetencji SRC ISSA – niestety nie jest uznawany przez UKE przy rejestracji własnego radiotelefonu na własnym jachcie, ale uznawany przez firmy czarterowe przy czarterze jachtu i instytucje administracji morskiej w wielu krajach na świecie. Szkolenie przygotowuje do egzaminu na polską licencję w UKE. Osoby, które chcą zdawać na polską licencję zapisujemy na egzamin w wybranym przez nie terminie w delegaturze UKE.